רוטשילד 13 תל אביב
בניין לשימור
המבנה שימש במקור למגורים עבור דוד מוזס, בהמשך שימש שנים רבות את הנהלת בנק המזרחי בתכנון החדש: קומת קרקע - גלרית זומר; קומה א - משרדים, קומה ב, ג - מגורים.
2009
2011
שגראוי

אדריכלות: אורית מילבואר אייל אחראי: נוי כהן קונסטרוקציה: יעקב וסרמן - מהנדסים מעליות : יוסף שחק מהנדסים פיקוח וניהול: איתי אקסלרוד קבלן מבצע: שגראוי ליבוביץ בניה בע"מ

סוג המעלית
MRL פאנורמית
מהירות מעליות
1.0 מ\ש
מספר תחנות
4
מכונה
גירלס
פיקוד
מאסף - ARKEL
חברת מעליות
עלרד - תוצרת ויטור